Novosti

21. Međunarodno takmičenje mladih harmonikaša

Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'' iz Loznice organizuje 21. Međunarodno takmičenje mladih harmonikaša koje se održava 23. i 24. marta 2019. godine.

https://sites.google.com/view/loznica-harmonika/pocetna

 

Satnica za 21. „Takmičenje mladih harmonikaša“, 23.03.2019.

 

„BABY“  kategorija:

10:00-10:15

„A“ kategorija:

10:15-10:45

Pauza:

10:45-11:15

„B“ kategorija:

11:15-11:40

„C“ kategorija:

11:40-12:20

Pauza:

12:20-12:45

„D“ kategorija:

12:45-13:15

„E“ kategorija:

13:15-14:15

Pauza:

14:15-15:15

„F“ kategorija:

15:15-18:15

Koncert pobednika u 18:30

 

Takmičenje će se odvijati u sledećim kategorijama:

 

Kategorija

„Baby“

takmičari rođeni 2010. godine i mlađi

Kategorija

„A“

takmičari rođeni 2008. godine i mlađi

Kategorija

„B“

takmičari rođeni 2006. godine i mlađi

Kategorija

„C“

takmičari rođeni 2004. godine i mlađi

Kategorija

„D“

takmičari rođeni 2002. godine i mlađi

Kategorija

„E“

takmičari rođeni 2000. godine i mlađi

Kategorija

„F“

studenti na osnovnim i master studijama

 

PROPOZICIJE

 

Takmičari izvode dve kompozicije po slobodmom izboru od kojih jedna mora biti originalno napisana za harmoniku (uzeće se u obzir i više kraćih komada, različitog karaktera-od istog autora).

 

Program se izvodi NAPAMET.

 

Minutaža po kategorijama:

 

Kategorija

„Baby“

do 5 minuta

Kategorija

„A“

do 5 minuta

Kategorija

„B“

do 7 minuta

Kategorija

„C“

do 10 minuta

Kategorija

„D“

do 12 minuta

Kategorija

„E“

do 15 minuta

Kategorija

„F“

do 20 minuta

 

Prijave se dostavljaju organizatoru najkasnije do 16. 03. 2019. godine na adresu: Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ Generala Jurišića br. 5, 15300 Loznica sa naznakom „Takmičenje mladih harmonikaša“ ili elektronski na sajtu takmičenja: https://sites.google.com/view/loznica-harmonika

Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati iz Srbije su u obavezi da uz prijavu pošalju i dokaz o uplati donacije (kopiju uplatnice sa osnovnim podacima o kandidatu-ime prezime-škola i kategorija za koju se prijavljuje).

Takmičari iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.

 

Donacija za učešće iznosi 3000 dinara.

Uplata donacije se može izvršiti na žiro račun br. 840-61666-12 sa pozivom na broj 744151. Svrha uplate „Donacija za takmičenje“, primalac OMŠ „Vuk Karadžić“ Loznica.

Informacije se mogu dobiti na telefon 015/7884-014 ili putem elektronske pošte: msloznica@gmail.com .

U Loznici,

17.01.2019.

Direktor

mr Goran Pantić                                                              


Kalendar obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2018/2019. godinu

Kalendar obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu možete preuzeti OVDE