Novosti

19. TAKMIČENJE MLADIH HARMONIKAŠA – LOZNICA 2017.

„19. TAKMIČENJE MLADIH HARMONIKAŠA – LOZNICA 2017“ 


Pogledajte SATNICU TAKMIČENJA 
 

Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ iz Loznice 25. i 26. marta 2017. godine organizuje 19. Takmičenje mladih harmonikaša.

Takmičenje će se odvijati u sledećim kategorijama:

* kategorija „Baby“ takmičari rođeni 2008. godine i mlađi

* kategorija „A“ takmičari rođeni 2006. godine i mlađi

* kategorija „B“ takmičari rođeni 2004. godine i mlađi

* kategorija „C“ takmičari rođeni 2002. godine i mlađi

* kategorija „D“ takmičari rođeni 2000. godine i mlađi

* kategorija „E“ takmičari rođeni 1998. godine i mlađi

* kategorija „F“ studenti na osnovnim i master studijama


PROPOZICIJE

Takmičari izvode dve kompozicije po slobodnom izboru od kojih jedna mora biti originalno napisana za harmoniku (uzeće se u obzir i više kraćih komada, različitog karaktera – od istog autora).

Program se izvodi NAPAMET.

Minutaža po kategorijama:

- kategorija „Baby“ do 5 minuta

- kategorija -A- do 5 minuta

- kategorija -B- do 7 minuta

- kategorija -C- do 10 minuta

- kategorija -D- do 12 minuta

- kategorija -E- do 15 minuta

- kategorija -F- do 20 minuta


Prijave se dostavljaju organizatoru najkasnije do 10. marta 2017. godine na adresu:

Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ Generala Jurišića br. 5, 15300 Loznica sa naznakom „Takmičenje mladih harmonikaša“ ili elektronskom poštom na adresu: msloznica@gmail.com

Formular Prijave za takmičenje možete preuzeti OVDE.

Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati iz Srbije su u obavezi da uz prijavu pošalju i dokaz o uplati donacije (kopiju uplatnice sa osnovnim podacima o kandidatu: ime prezime, škola i kategorija za koju se prijavljuje).
Takmičari iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.

Donacija za učešće iznosi 3000 dinara.

Uplata donacije se može izvršiti na žiro račun br. 840-61666-12 poziv na broj 744151, svrha uplate „Donacija za takmičenje“, primalac OMŠ Vuk Karadžić Loznica.

Informacije se mogu dobiti na telefon 015 881-014 ili putem elektronske pošte.

U Loznici,

21.11.2016.

direktor:
mr Goran Pantić
msloznica@gmail.com
+381 15 881-014

Satnica „19. Međunarodnog takmičenja harmonikaša Loznica 2017.“

Satnica „19. Međunarodnog takmičenja harmonikaša Loznica 2017.“

(25.03.2017. - subota)

 

10:00-10:15 Otvaranje takmičenja

 

Baby“ kategorija

10:15-10:25 nastup takmičara

10:25-10:30 žiriranje kategorije

 

A“ kategorija

10:30-11:00 nastup takmičara

11:00-11:15 žiriranje kategorije

 

B“ kategorija

11:15-12:00 nastup takmičara

12:00-12:15 žiriranje kategorije

 

C“ kategorija

12:15-12:45 nastup takmičara

12:45-13:00 žiriranje kategorije

 

13:00-14:00  P A U Z A

 

D“ kategorija

14:00-15:00 nastup takmičara

15:00-15:30 žiriranje kategorije

 

E“ kategorija

15:30-16:15 nastup takmičara

16:15-16:30 žiriranje kategorije

 

F“ kategorija

16:30-18:00 nastup takmičara

18:00-18:30 žiriranje kategorije

 

18:30-19:00 Svečani koncert pobednika