Novosti

Rezultati 19. Takmičenja mladih harmonikaša – Loznica 2017.

Rezultati sa 19. Takmičenja mladih harmonikaša u OMŠ „Vuk Karadžić“ u Loznici održanog 25.03.2017.


 LAUREATI
 

„Baby“ kategorija:  

  1. Balot Luka, OMŠ „Teodor Toša Andrejević“, Ruma

A kategorija:  

  1. Simović Lazar, MŠ „Živorad Grbić“, Valjevo

B kategorija:  

  1. Kuzmanović Dejan, OMŠ „Vuk Karadžić“, Loznica

C kategorija:

  1. Radovanović Gligorije, MŠ „Kosta Manojlović“, Smederevo

D kategorija:  

  1. Popović Aleksandar, MŠ „Kosta Manojlović“, Smederevo

E kategorija:  

  1. Turšijan Marija, MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad

F kategorija  

  1. Muhadinović Milica, Muzička akademija „Istočno Sarajevo“, Sarajevo

 

Pobednik takmičenja: Popović Aleksandar, MŠ „Kosta Manojlović“, Smederevo

 

19. TAKMIČENJE MLADIH HARMONIKAŠA – LOZNICA 2017.

„19. TAKMIČENJE MLADIH HARMONIKAŠA – LOZNICA 2017“ 


Pogledajte SATNICU TAKMIČENJA 
 

Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ iz Loznice 25. i 26. marta 2017. godine organizuje 19. Takmičenje mladih harmonikaša.

Takmičenje će se odvijati u sledećim kategorijama:

* kategorija „Baby“ takmičari rođeni 2008. godine i mlađi

* kategorija „A“ takmičari rođeni 2006. godine i mlađi

* kategorija „B“ takmičari rođeni 2004. godine i mlađi

* kategorija „C“ takmičari rođeni 2002. godine i mlađi

* kategorija „D“ takmičari rođeni 2000. godine i mlađi

* kategorija „E“ takmičari rođeni 1998. godine i mlađi

* kategorija „F“ studenti na osnovnim i master studijama


PROPOZICIJE

Takmičari izvode dve kompozicije po slobodnom izboru od kojih jedna mora biti originalno napisana za harmoniku (uzeće se u obzir i više kraćih komada, različitog karaktera – od istog autora).

Program se izvodi NAPAMET.

Minutaža po kategorijama:

- kategorija „Baby“ do 5 minuta

- kategorija -A- do 5 minuta

- kategorija -B- do 7 minuta

- kategorija -C- do 10 minuta

- kategorija -D- do 12 minuta

- kategorija -E- do 15 minuta

- kategorija -F- do 20 minuta


Prijave se dostavljaju organizatoru najkasnije do 10. marta 2017. godine na adresu:

Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ Generala Jurišića br. 5, 15300 Loznica sa naznakom „Takmičenje mladih harmonikaša“ ili elektronskom poštom na adresu: msloznica@gmail.com

Formular Prijave za takmičenje možete preuzeti OVDE.

Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati iz Srbije su u obavezi da uz prijavu pošalju i dokaz o uplati donacije (kopiju uplatnice sa osnovnim podacima o kandidatu: ime prezime, škola i kategorija za koju se prijavljuje).
Takmičari iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.

Donacija za učešće iznosi 3000 dinara.

Uplata donacije se može izvršiti na žiro račun br. 840-61666-12 poziv na broj 744151, svrha uplate „Donacija za takmičenje“, primalac OMŠ Vuk Karadžić Loznica.

Informacije se mogu dobiti na telefon 015 881-014 ili putem elektronske pošte.

U Loznici,

21.11.2016.

direktor:
mr Goran Pantić
msloznica@gmail.com
+381 15 881-014