Novosti

VAŽNO >>> INFORMACIJE O UPISU

Poštovani, 

Obaveštavamo Vas da će se prijemni ispit u avgustovskom ispitnom roku održati 26. 08. 2020. u IO u Krupnju. Termin za violinu, harmoniku i klavir u 11 časova. 

Prijemni ispit u Loznici održaće se 27. 08. 2020. godinu. Termin za violinu, vilončelo, klarinet, harmoniku, solo pevanje i pripremni razred u 10.00 sati. 

Prijava za polaganje prijemnog ispita

 

----------------------------------------------------------------------------

Upis u OMŠ "Vuk Karadžić"

 

----------------------------------------------------------------------------

 

KONAČNA RANG LISTA 
sa prijemnog ispita u junskom roku za upis u školsku 2020/21. 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se prijemni ispit održati od 15. do 17. juna 2020.

 

Termin za klavir i gitaru je 15.6.2020. u 10.00 sati

Termin za violinu, vilončelo, flautu, klarinet i saksofon je 16.6.2020. u 10.00 sati

Termin za harmoniku, solo pevanje i pripremni razred  je 17.6.2020. u 10.00 sati

 

Administrativni troškovi prijemnog ispita iznose 500,00 dinara.

Uplata se realizuje na ime deteta uplatom na žiro račun 840-61666-12

Dokaz o uplati (uplatnica) možete doneti na dan prijemnog ispita.

PRIMER:

  Uplatilac: IME DETETA

  Primalac: OMŠ „VUK KARADŽIĆ“, LOZNICA

  Svrha: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

  Račun: 840-61666-12

Na prijemnom ispitu Vaše dete će ispitivati komisija koju čine profesori naše škole i rukovodioci odseka.

Komisija će procenjivati sledeće urođene sposobnosti deteta:

Sluh – a)dete peva dve pesmice po slobodnom izboru

Sluh – b) dete peva ton koji čuje na klaviru i jedan ton od odsvirane grupe tonova

Sluh – v) dete peva ton iz akorda koji čuje na klaviru

Muzička memorija – dete peva melodijski motiv koji čuje na klaviru

Ritam – dete ponavlja ritmički motiv koji se kuca olovkom

 

Srdačan pozdrav i srećno na prijemnom!

 

UPIS

Informacije u vezi sa upisom u prvi razred  OMŠ "Vuk Karadžić" možete dobiti na broj telefona 7882-128 od Dijane Maksić, sekretara škole, Ivana Jovanovića, pomoćnika direktora škole i Ane Mandić, pedagoga škole,  svakog radnog dana u periodu od 9 do 12 časova ili putem mejla msloznica@gmail.com 

Prijava za polaganje prijemnog ispita u OMŠ "Vuk Karadžić" 

 

Nastava na daljinu - preuzmite OBAVEŠTENJE za roditelje 

Predlog i uputstvo za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu 

RASPORED NASTAVE 

22. Međunarodno takmičenje mladih harmonikaša

Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'' iz Loznice organizuje 22. Međunarodno takmičenje mladih harmonikaša koje se održava 07. marta 2020. godine.

 

https://sites.google.com/view/loznica-harmonika/pocetna 

 

RASPORED NASTUPA

 

SUBOTA, 7. MART 2020.

 

10:00-10:15 BABY kategorija

 

10:15-10:45 A kategorija

 

10:45-11:15 pauza

 

11:15-12:00 B kategorija

 

12:00-12:30 pauza

 

12:30-13:15 C kategorija

 

13:15-13:45 pauza

 

13:45-14:15 D kategorija

 

14:15-15:15 pauza

 

15:15-16:30 E kategorija

 

16:30-17:00 pauza

 

17:00-18:00 F kategorija

 

18:00-18:30 pauza

 

18:30 Završni koncert i dodela diploma

 

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

 

PROPOZICIJE 2020

Takmičari izvode program po slobodnom izboru u kom jedna kompozicija mora biti originalno napisana za harmoniku.

Program se izvodi napamet.

Takmičenje se odvija u sledećim kategorijama:

 • kategorija BABY – takmičari rođeni 2011. i mlađi
 • kategorija A – takmičari rođeni 2009. i mlađi
 • kategorija B – takmičari rođeni 2007. i mlađi
 • kategorija C – takmičari rođeni 2005. i mlađi
 • kategorija D – takmičari rođeni 2003. i mlađi
 • kategorija E – takmičari rođeni 2001. i mlađi
 • kategorija Fstudenti osnovnih i master studija

 

Minutaža po kategorijama:

 • kategorija BABY – do 5 minuta
 • kategorija A – do 5 minuta
 • kategorija B – do 7 minuta
 • kategorija C – do 10 minuta
 • kategorija D – do 12 minuta
 • kategorija E – do 15 minuta
 • kategorija F – do 20 minuta

 

Na osnovu broja bodova koje dodeli žiri, takmičari osvajaju jednu od sledećih nagrada:

 • 90-100 bodova –    I nagrada
 • 80-89,99 bodova – II nagrada
 • 70-79,99 bodova – III nagrada
 • 60-69,99 bodova – pohvala

 

Prijave za takmičenje

Prijave se dostavljaju organizatoru elektronskim putem najkasnije do 28.02.2020. (Ako vam više odgovara, možete preuzeti papirnu prijavu za takmičenje, popuniti je, i poslati poštom na adresu OMŠ "Vuk Karadžić", Generala Jurišića 5, 15300 Loznica, Srbija, sa naznakom "za Takmičenje mladih harmonikaša".) Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Kandidati iz Srbije su u obavezi da uz prijavu dostave i dokaz o uplati donacije (kopiju uplatnice sa podacima o kandidatu – ime, prezime, škola i kategorija za koju se prijavljuje). Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.

Donacija za učešće iznosi 3.000 (tri hiljade) dinara.

Uplata donacije može se izvršiti na žiro račun broj 840-61666-12, s pozivom na broj 744151, svrha uplate "donacija za takmičenje", primalac "OMŠ Vuk Karadžić Loznica".

Informacije se mogu dobiti na telefon 015 7884014 ili putem elektronske pošte msloznica@gmail.com.