Upis

Upis u sve razrede Osnovne muzičke škole "Vuk Karadžić" obaviće se 28.06.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova.


Učenici prvog razreda biće kontaktirani od strane razrednog starešine.

Šta je potrebno za upis:


- prijava za upis

- izvod iz matične knjige rođenih (ko nije predao uz prijavu za prijemni ispit)

- uplata donacije

 

REZULTATI: 

KONAČNA RANG LISTA sa prijemnog ispita u junskom roku za školsku 2018/19 godinu

KONAČNA RANG LISTA ZA IO KRUPANJ sa prijemnog ispita u junskom roku za školsku 2018/2019.

 

Šta je potrebno za prijemni ispit:

 

Prijava za polaganje prijemnog ispita

Izvod iz matične knjige rođenih

Dokaz o uplaćenim troškovima prijemnog ispita 

Prijava za polaganje prijemnog ispita za pripremni razred

Prijava za polaganje prijemnog ispita za prvi razred

 

Kada se organizuje prijemni ispit:

 

Polaganje prijemnog ispita organizuje se u junskom roku.

ponedeljak, 4.6.2018. - klavir i harmonika

utorak, 5.6.2018. - violina, violončelo, flauta, klarinet i saksofon

sreda, 6.6.2018. - gitara i pripremni

četvrtak, 7.6.2018. - prijemni u izdvojenom odeljenju u Krupnju

Prijava kandidata od 28.5. do 1.6.2018.

 

Ko može da se upiše u prvi razred:

 

U prvi razred Škole može da se upiše učenik za sticanje šestogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja ako je mlađi od devet godina života, a za četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje ako je mlađi od jedanaest godina života.

 

Učenik se upisuje u prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja po pravilu tako da može to obrazovanje steći istovremeno sa završetkom osnovnog obrazovanja.

 

U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je propisano stavom 1. ovog člana, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

 

U I razred osnovne muzičke škole može da se upiše i dete predškolskog uzrasta,  ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti, tj. ako dobije opštu ocenu najmanje odličan (4,50).

 

Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke škole, može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

 

Šta se proverava na prijemnom ispitu:

 

Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti za upis u Školu proverava se: sluh (melodijski i harmoniski), muzička memorija, osećaj za ritam itd.

 

Kriterijum upisa:

 

Učenik koji na prijemnom ispitu ili na ispitu za proveru znanja dobije opštu ocenu vrlo dobar (3,50), stekao je uslov za upis u muzičku školu-položio je prijemni ispit.

 

Učenici se primaju na osnovu rang liste za svaki instrument.

 

Bodovanje na prijemnom ispitu:

 

Bodovanje na prijemnom ispitu se vrši za svaki deo ispita, a konačnu ocenu ispita predstavlja prosečna ocena bodovanja.

 

Objavljivanje rezultata prijemnog ispita:

 

Preliminarni rezultati prijemnog ispita objavljuju se u roku od 48 časova, a konačni rezultati se objavljuju najkasnije u roku od 7 dana od završetka ispita, a najkasnije 5 dana pre roka utvrđenog za upis učenika.

 

Za svaki ispitni rok objavljuje se broj slobodnih mesta na instrumentima-odsecima.

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU - ŠESTOGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I
razred

II
razred

III
razred

IV
razred

V
razred

VI
razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

70

SVEGA

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU - ČETVOROGODIŠNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

NAZIV PREDMETA

Prvi ciklus

Drugi ciklus

I
razred

II
razred

III
razred

IV
razred

Fond časova

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

Instrument

2

70

2

70

2

70

2

70

Solfeđo

2

70

2

70

2

70

2

70

Teorija muzike

-

-

-

-

-

-

1

35

Orkestar, hor, kamerna muzika

-

-

-

-

2

70

2

70

SVEGA

4

140

4

140

6

210

7

245