Klavir

Klavir (od latinske reči clavis - ključ; engleske Piano; italijanske Pianoforte; nemačke Klavier) jedan od najraširenijih muzičkih instrumenata u svetu. Razvio se iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata s dirkama. Opšte prihvaćeno mišljenje je da je klavir izum Vartolomeja Kristoforija u Firenci1709. godine.

Glavni delovi klavira su rezonatni korpus, žice i mehanizam sa klavijaturom i pedalama.

Najpoznatije fabrike klavira su Stenvej, Jamaha, Kavai, Petrof…

U našoj školi klavir se izučava od njenog osnivanja. Do sada je diplomu o završenom odseku klavira steklo na stotine učenika od kojih se i danas mnogi profesionalno bave muzikom.