Kontakt

Adresa:
Generala Jurišića 5
15300 Loznica

 

Telefon: 015/7882-128
Faks: 015/7884-014
E-mail: msloznica@gmail.com

 

Direktor: Goran Pantić
Telefon: 015/7884-014
E-mail: msloznica@gmail.com

 

Žiro račun: 840-61660-30
Šifra delatnosti: 8520
Matični broj: 07169680
PIB: 101923303

 

Osnovna muzička škola Vuk Karadžić u Loznici