O nama

Osnovna muzička škola Vuk Karadžić u LozniciOsnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ u Loznici je institucija koja se bavi muzičkim obrazovanjem dece. Godine 1952. bila je organizovana kao niži državni tečaj sa ukupno 64 učenika na odsecima za klavir, violinu, klarinet i trubu, a nastavu je realizovalo pet nastavnika. Od 1954. Savet za prosvetu sreza Loznica doneo je odluku da se tečaj proglasi državnom ustanovom, koja bi radila pod nazivom Niža muzička škola. Tada škola dobija i prvu zasebnu zgradu, a od 1975. je u novoj zgradi u kojoj se i danas nalazi.

Danas škola ima oko 300 učenika. Nastavni proces organizovan je po principu grupne nastave (solfeđo, teorija muzike, hor, orkestar, kamerna muzika) i individualne instrumentalne nastave. Individualna (instrumentalna) nastava realizuje se na 5 odseka – 8 instrumenata. To su klavir, harmonika, violina, violončelo, gitara i flauta u trajanju od 6 godina i klarinet i saksofon kao četvorogodišnje školovanje i solo pevanje u trajanju od dve godine. 

Od školske 2017-2018. godine škola ima Izdvojeno odeljenje u Krupnju. Nastava se odvija u prostorijama OŠ "Borivoje Ž. Milojević" u Krupnju. 

Od školske 2022/2023. godine škola ima izdvojeno odeljenje u LJuboviji. Nastava se odvija u prostorijama OŠ "Petar Vragolić" u LJuboviji.