Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

mr Goran Pantić, prof

POMOĆNIK DIREKTORA

Ivan Jovanović, prof

STRUČNI SARADNIK

Ana Mandić, pedagog

Stručno veće za klavir i korepeticiju

Rukovodilac: Bojana Nikić

Klavir

 • Božo Banović
 • Ana Jovanović
 • Bojana Nikić
 • Vesna Maksimović
 • Đorđe Tošić
 • Nataša Turnić Đorđić
 • Nikola Grujičić
 • Lazar Avramović


Korepeticija

 • Božo Banović
 • Nataša Turnić Đorđić
 • Nikola Grujičić
 • Lazar Avramović
 • Đorđe Tošić

Stručno veće za harmoniku i solo pevanje

Rukovodilac: Zorica Dražević

Harmonika

 • Zorica Dražević
 • Goran Dražević
 • Milan Jovanović
 • Obrad Kaitović
 • Goran Andrić


Solo pevanje

 • Goran Dražević

Stručno veće za gudačke instrumente

Rukovodilac: Jovana Tasić Antić

Violina

 • Jovana Tasić Antić
 • Snežana Zarić
 • Marijana Cogoljević
 • Ana Vasić
 • Smiljana Krivokapić
 • Nataša Katanić


Violončelo

 • Kristina Ivanković

Stručno veće za gitaru

Rukovodilac: Milica Ivanović

Gitara

 • Milica Ivanović
 • Blagoje Melezović
 • Nemanja Srdanović
 • Milan Marković

Stručno veće za duvačke instrumente

Rukovodilac: Ema Mirčetić

Flauta

 • Ema Mirčetić


Klarinet

 • Nenad Mitrović


Saksofon

 • Nenad Mitrović

Stručno veće za solfeđo, teoriju muzike, hor, orkestar, kamerna muzika i pripremni razred

Rukovodilac: Ivan Jovanović

Solfeđo

 • Ivan Jovanović
 • Katarina Tomić
 • Dragan Đedović
 • Jelena Trivković
 • Vesna Maksimović
 • Nataša Katanić


Teorija muzike

 • Katarina Tomić
 • Dragan Đedović
 • Jelena Trivković
 • Vesna Maksimović


Hor

 • Ivan Jovanović
 • Jelena Trivković


Orkestar

 • Ana Vasić


Kamerna muzika

 • Nenad Mitrović


Pripremni razred

 • Katarina Tomić

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKO OSOBLJE

Grozdana Radivojević, sekretar škole

Ivan Antić, šef računovodstva

Slobodanka Ignjatović, šef računovodstva

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Jovan Joksimović, domar

Danica Dimitrić, spremačica

Dragica Kovačević, spremačica