Zaposleni

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ"

DIREKTOR OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

mr Goran Pantić, prof

POMOĆNIK DIREKTORA

Ivan Jovanović, prof

STRUČNI SARADNIK

Ana Mandić, pedagog

Stručno veće za klavir i korepeticiju

RukovodilacBojana Nikić

Klavir

 • Božo Banović
 • Ana Jovanović
 • Bojana Nikić
 • Đorđe Tošić
 • Nataša Turnić Đorđić
 • Nikola Grujičić
 • Lazar Avramović
 • Marija Petrović


Korepeticija

 • Božo Banović
 • Nataša Turnić Đorđić
 • Nikola Grujičić
 • Lazar Avramović
 • Đorđe Tošić
 • Marija Petrović 

Stručno veće za harmoniku i solo pevanje

RukovodilacZorica Dražević

Harmonika

 • Zorica Dražević
 • Goran Dražević
 • Milan Jovanović
 • Obrad Kaitović
 • Goran Andrić


Solo pevanje

 • Goran Dražević

Stručno veće za gudačke instrumente

RukovodilacJovana Tasić Antić

Violina

 • Jovana Tasić Antić
 • Snežana Zarić
 • Marijana Cogoljević
 • Ivana Arnold Zečević
 • Smiljana Krivokapić
 • Aleksandra Lazić (Ana Krstić)


Violončelo

 • Kristina Ivanković

Stručno veće za gitaru

RukovodilacMarija Pantelić

Gitara

 • Milica Ivanović
 • Marija Pantelić
 • Nemanja Srdanović
 • Damjan Stanišić

Stručno veće za duvačke instrumente

RukovodilacDanijela Avramović

Flauta

 • Danijele Avramović


Klarinet

 • Nebojša Đurić


Saksofon

 • Nebojša Đurić

Stručno veće za solfeđo, teoriju muzike, hor, orkestar, kamerna muzika i pripremni razred

RukovodilacIvan Jovanović

Solfeđo

 • Ivan Jovanović
 • Nataša Katanić
 • Dragan Đedović
 • Jelena Trivković
 • Vesna Maksimović


Teorija muzike

 • Dragan Đedović
 • Jelena Trivković
 • Vesna Maksimović
 • Nataša Katanić
 • Ivan Jovanović


Hor

 • Ivan Jovanović
 • Jelena Trivković


Orkestar

 • Ivana Arnold Zečević


Pripremni razred

 • Vesna Maksimović

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKO OSOBLJE

Dijana Maksić, sekretar škole

Ivan Antić, šef računovodstva

Slobodanka Ignjatović, šef računovodstva

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Jovan Joksimović, domar

Dragica Dimitrić, spremačica

Dragica Kovačević, spremačica