Odsek solfeđa, teorije, hora i orkestra

Uz instrumente učenici pohađaju i časove teoretskih predmeta u koje ubrajamo solfeđo, teoriju muzike i horsko pevanje.

Iz ovih predmeta učenici stiču znanje koje im je neophodno u bavljenju muzikom i znanje koje primenjuju kako bi kvalitetnije svirali, pevali i postali muzički obrazovani. Na časovima solfeđa, na najbolji način razvija se muzikalnost preko melodijskih i ritmičkih vežbi a muzička memorija se učvršćuje melodijsko-ritmičkim diktatima. Teorija muzike izučava i proširuje znanje o zvuku, tonu, lestvicama, intervalima i višeglasju. U školi postoji horsko pevanje sa dve probe nedeljno, na kojima učenici škole učestvuju u višeglasnim napevima poznatih kompozitora.