Harmonika

Harmonika (engl. Accordion, nem. Akkordeon; ital. Fisarmonica) je veoma popularan i rasprostranjen instrument u Francuskoj, Italiji, Latinskoj Americi, Rusiji, Srbiji i drugim zemljama balkana.

Sastoji se od tri dela: klavijature, meha i basova.

Najpoznatije fabrike  harmonike su Honer, Piđini, Jupiter, Borsini i Bugari.

Naša škola organizuje svake godine harmonikaško takmičenje, na kojem učestvuje veliki broj takmičara iz Srbije i BiH.