VAŽNO >>> INFORMACIJE O UPISU

Poštovani, 

Obaveštavamo Vas da će se prijemni ispit u avgustovskom ispitnom roku održati 26. 08. 2020. u IO u Krupnju. Termin za violinu, harmoniku i klavir u 11 časova. 

Prijemni ispit u Loznici održaće se 27. 08. 2020. godinu. Termin za violinu, vilončelo, klarinet, harmoniku, solo pevanje i pripremni razred u 10.00 sati. 

Prijava za polaganje prijemnog ispita

 

----------------------------------------------------------------------------

Upis u OMŠ "Vuk Karadžić"

 

----------------------------------------------------------------------------

 

KONAČNA RANG LISTA 
sa prijemnog ispita u junskom roku za upis u školsku 2020/21. 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će se prijemni ispit održati od 15. do 17. juna 2020.

 

Termin za klavir i gitaru je 15.6.2020. u 10.00 sati

Termin za violinu, vilončelo, flautu, klarinet i saksofon je 16.6.2020. u 10.00 sati

Termin za harmoniku, solo pevanje i pripremni razred  je 17.6.2020. u 10.00 sati

 

Administrativni troškovi prijemnog ispita iznose 500,00 dinara.

Uplata se realizuje na ime deteta uplatom na žiro račun 840-61666-12

Dokaz o uplati (uplatnica) možete doneti na dan prijemnog ispita.

PRIMER:

  Uplatilac: IME DETETA

  Primalac: OMŠ „VUK KARADŽIĆ“, LOZNICA

  Svrha: ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

  Račun: 840-61666-12

Na prijemnom ispitu Vaše dete će ispitivati komisija koju čine profesori naše škole i rukovodioci odseka.

Komisija će procenjivati sledeće urođene sposobnosti deteta:

Sluh – a)dete peva dve pesmice po slobodnom izboru

Sluh – b) dete peva ton koji čuje na klaviru i jedan ton od odsvirane grupe tonova

Sluh – v) dete peva ton iz akorda koji čuje na klaviru

Muzička memorija – dete peva melodijski motiv koji čuje na klaviru

Ritam – dete ponavlja ritmički motiv koji se kuca olovkom

 

Srdačan pozdrav i srećno na prijemnom!

 

UPIS

Informacije u vezi sa upisom u prvi razred  OMŠ "Vuk Karadžić" možete dobiti na broj telefona 7882-128 od Dijane Maksić, sekretara škole, Ivana Jovanovića, pomoćnika direktora škole i Ane Mandić, pedagoga škole,  svakog radnog dana u periodu od 9 do 12 časova ili putem mejla msloznica@gmail.com 

Prijava za polaganje prijemnog ispita u OMŠ "Vuk Karadžić" 

 

Nastava na daljinu - preuzmite OBAVEŠTENJE za roditelje 

Predlog i uputstvo za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu 

RASPORED NASTAVE