Jubilarno 20. takmičenje mladih harmonikaša – Loznica 2018.

Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'' iz Loznice organizuje jubilarno 20. takmičenje mladih harmonikaša koje se održava 03. i 04. marta 2018. godine. 

Više informacija i prijavu za takmičenje možete pronaći na sledećem linku:  

https://sites.google.com/view/loznica-harmonika-2018

Satnica za 20. „Takmičenje mladih harmonikaša“, 03.03.2018.

„BABY“ kategorija:

10:00-10:30

„A“ kategorija:

10:30-11:00

Pauza:

11:00-11:30

B“ kategorija:

11:30-12:00

„C“ kategorija:

12:00-12:20

Pauza:

12:20-13:00

„D“ kategorija:

13:00-14:00

„E“ kategorija:

14:00-14:15

„F“ kategorija:

14:15-15:00

Pauza:

od 15:00 časova

Takmičenje će se odvijati u sledećim kategorijama:

Kategorija

„Baby“

takmičari rođeni 2009. godine i mlađi

Kategorija

„A“

takmičari rođeni 2007. godine i mlađi

Kategorija

„B“

takmičari rođeni 2005. godine i mlađi

Kategorija

„C“

takmičari rođeni 2003. godine i mlađi

Kategorija

„D“

takmičari rođeni 2001. godine i mlađi

Kategorija

„E“

takmičari rođeni 1999. godine i mlađi

Kategorija

„F“

studenti na osnovnim i master studijama


PROPOZICIJE
 

Takmičari izvode dve kompozicije po slobodmom izboru od kojih jedna mora biti originalno napisana za harmoniku (uzeće se u obzir i više kraćih komada, različitog karaktera-od istog autora).

Program se izvodi NAPAMET.

Minutaža po kategorijama:

Kategorija

„Baby“

do 5 minuta

Kategorija

„A“

do 5 minuta

Kategorija

„B“

do 7 minuta

Kategorija

„C“

do 10 minuta

Kategorija

„D“

do 12 minuta

Kategorija

„E“

do 15 minuta

Kategorija

„F“

do 20 minuta


Prijave se dostavljaju organizatoru najkasnije do 23. 02. 2018. godine na adresu: Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić“ Generala Jurišića br. 5, 15300 Loznica sa naznakom „Takmičenje mladih harmonikaša“ ili elektronski pomoću sledećeg linka: https://goo.gl/forms/85ntIhpDiG3lnH0T2

Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati iz Srbije su u obavezi da uz prijavu pošalju i dokaz o uplati donacije (kopiju uplatnice sa osnovnim podacima o kandidatu-ime prezime-škola i kategorija za koju se prijavljuje).

Takmičari iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.

Donacija za učešće iznosi 3000 dinara.

Uplata donacije se može izvršiti na žiro račun br. 840-61666-12 sa pozivom na broj 744151. Svrha uplate „Donacija za takmičenje“, primalac OMŠ „Vuk Karadžić“ Loznica.

Informacije se mogu dobiti na telefon 015/7884-014 ili putem elektronske pošte: msloznica@gmail.com 

U Loznici, 17.01.2018.

Direktor
mr Goran Pantić