Prijemni ispit za prvi razred - avgust

PRIJEMNI ISPIT ZA PRVI RAZRED, 29. VIII 2013.

 

 

 

nast 1

nast 2

nast 3

nast 4

PROSEK

Odsek

Mladenović Mia

4,90

4,90

5,00

4,90

4,93

violina

Pavlović Andrea

4,80

4,80

4,70

4,80

4,78

violina

Aćimović Mihailo

4,60

4,30

4,60

4,40

4,48

gitara

Radovanović Mihailo

4,25

4,50

4,00

4,00

4,19

harmonika

Dikosavić Aco

4,15

4,00

4,25

4,00

4,10

harmonika

Sekulić Jelena

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

gitara

Škorić Anđela

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

flauta

Tešić Dragan

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Harmonika

Bojić Nađa

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Violina

Rankić Kristina

3,50

3,70

3,50

3,40

3,53

Violončelo

Lekić Jelena

3,50

3,75

3,25

3,50

3,50

Gitara

Petrović Bogdan

3,37

3,50

3,25

3,25

3,34

gitara

Kandidat Rankić Hristina se upućuje po drugoj želji na instrument-violončelo.

U avgustovskom roku su primljeni svi kandidati.

 

 

 

Upis će se obaviti u petak, 30. VIII 2013, od 9:00 do 13:00, u sekretarijatu škole.

 

 

 

 

 

Direktor

 

29. VIII 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragan Đedović, prof.