Uspesi naših učenika na takmičenjima u 2012. godini


Međunarodno takmičenje „Jenko“ Beograd

 • Andrijana Pantić, flauta, 93,50, kl. Ema Mirčetić II -1 nagrada
 • Miloš Sretenović , saksofon, 86,25 kl. Goran Pantić III-1 nagrada
 • Nikola Pantić ,klarinet, 85,00 kl.Goran Pantić III-2 nagrada

Međunarodno takmičenje harmonikaša Loznica

 • Filipović Uroš 87,75 kl.Obrad Kaitović II -1 nagrada
 • Filipović Igor 81,00 kl.Obrad Kaitović II -6 nagrada
 • Filipović Miloš 80,00 kl.Obrad Kaitović II nagrada

Susreti mladih solfeđista-Požarevac 

 • Nikola Pantić 95,66 kl.Katarina Tomić I nagrada

Međunarodno takmičenje mladih pijanista Šabac

 • Jelena Stefanović 86,2 kl. Ana Jovanović II-8 nagrada
 • Kaitović Branko 80,8 kl. Marija Petrović III-4 nagrada

Školsko takmičenje „Binički“ Beograd 

 • Filip Perčić kl. Nikola Grujičić I /6 nagrada
 • Igor Filipović kl.Obrad Kaitović I / 2 nagrada
 • Branko Kaitović kl.Marija Petrović II-2 nagrada

Festival pijanizma - Sremska Mitrovica

 • Filip Perčić 98.20 I nagrada kl. Marija Petrović
 • Emilija Marković 97.00 I nagrada Ana Jovanović
 • Aleksa Spremić 96.20 I nagrada Nataša Turnić Đorđić
 • Kristina Vukosavljević 95.80 I nagrada kl.Ana Jovanović
 • Teodora Radaljac 93.80 I nagrada kl. Bojana Nikić
 • Gorica Vidović 86.20 II nagrada kl. Bojana Nikić
 • Jovana Vranković 78.00 III nagrada kl. Marija Petrović