Rezultati prijemnog ispita u avgustovskom roku:

Violončelo

Primljeni su:

 1. Savić Stefan .............................................................3,75

 2. Nikolić Isidora ..............................................................3,72

 3. Spasojević Aleksej .............................................................3,52

 4. Jevtić Magdalena ................................................................3,40

 5. Gajić Magdalena ..................................................................3,03

 

Preostala su 3 slobodna mesta

Harmonika


 

Primljeni su:

 

 

 

 1. Pajić Mihailo ....................................................................4,04

 2. Kostić Drago ........................................................................3,75

 3. Ković Jovan ...........................................................................3,51

 4. Žuža Danilo ......................................................................... 3,17

 5. Vasić Aleksandra ...................................................................3,01

 6. Krilović Petar .......................................................................2,50

 

Preostala su još 2 slobodna mesta

Klarinet

Primljeni su.

 1. Panić Tamara ..........................................................................4,30

   

Preostala slobodna mesta: 2

Violina

Preostala slobodna mesta: 1

Flauta

Preostala slobodna mesta: 1

Svi kandidati su položili prijemni ispit.Upis će se obaviti 30.08. i 31.08.2011. od 08:30 do 13:00. Prijave se mogu dobiti u Sekretarijatu škole.Za preostala slobodna mesta, biće raspisan naknadni prijemni ispiti.