Duvački odsek

Na duvačkom odseku, u našoj školi, izučavaju se tri instrumenta:

Flauta (6. godina)

Klarinet (4. godine)

Saksofon (4. godine)

Sva tri, spadaju u drvene duvačke instrumente, kod kojih se zvuk proizvodi duvanjem iz usta i pluća svirača. Strujanje vazduha pokreće na treperenje jezičke napraavljene  od trske. Oni se, iako se danas grade i od drveta i od metala ili kombinacije ova dva, nazivaju drvenim jer svi (osim saksofona) potiču od čisto drvenih instrumenata.