Rezultati prijemnog ispita

REPUBLIKA SRBIJA

Osnovna muzička škola

''Vuk Karadžić''

Broj: 132

Loznica, 19.05.2017.

 

KONAČNA RANG LISTA

sa prijemnog ispita za upis u I razred i pripremni razred 

(junski rok za školsku 2017/18)

 

FLAUTA:

1.- BAJIĆ Roberta IRINA .................................................................      4.95

2.- TADIĆ Rada JOVANA ...................................................................       4.02 – upisana po drugoj želji

Napomena: Primljeni su kandidati pod red.br.1. i 2.

Na odseku flaute nije ostalo je slobodnih mesta.

 

KLARINET:

1.- ŽIVKOVIĆ Milutina LAZAR .........................................................      4,07

Napomena: Primljen je kandidat pod red.br.1.

Na odseku klarineta ostala su 2 slobodna mesta.

 

SAKSOFON:

Napomena: na odseku saksofona ostala su 2 slobodna mesta

 

GITARA:

1.- ILIĆ Milivoja ILIJA ................................................................      5,00

2.- MILETIĆ Slaviše MINA ............................................................      5,00

3.- FAFULIĆ Riste SAVO .................................................................      4,92

4.- JANKOVIĆ Vladimira NINA ........................................................      4,87

5.- DESPOTOVIĆ Marko ..................................................................       4,81

6.- MANOJLOVIĆ Milana ANA ...........................................................      4,61

7.- LALOVIĆ Željka PAVLE .............................................................      4,58

8.- ILIĆ Milana JANA ....................................................................      4,53

9.- GAVRILOVIĆ Anđelka ELENA .......................................................      4,50

________________________________________________________________

Napomena: Primljeni su svi kandidati od red.br. 1 do 9.

 

10.- ALEKSIĆ Milivoja MILICA ..................................................     4,31 – položila prijemni, ali nije upisana

________________________________________________________________

 

12.- CRNOMARKOVIĆ Predraga MATEJA .............................................     3,25

13.- JOVANOVIĆ Milana TEODORA ...................................................     3,19

14.- RADOVIĆ Gordana JANKO .........................................................     2,57

Napomena: Kandidati pod red.br. 12,13 i 14 nisu položili prijemni ispit.

 

Na odseku gitare nije ostalo slobodnih mesta.

 

Klavir:

1.- IVANOVIĆ Dragana NAĐA ..........................................................   5.00

2.- KOKANOVIĆ Zorana MILICA .....................................................    5.00

3.- MIĆIĆ Vladana NIKOLINA ......................................................    5.00

4.- SAMARDŽIĆ Marka SARA ..............................................................   5.00

5.- VUJIĆ Vojina ANĐELA ...............................................................    4.94

6.- PAVLOVIĆ Zlatka ANJA ..............................................................   4,90

7.- UTVIĆ Đorđa LENA ..................................................................     4,83

8.- ŽIVKOVIĆ Milutina JOVAN .......................................................   4.74

9.- SIMEUNOVIĆ Slobodana MARIJA .................................................   4,58

10.- PETROVIĆ Željka ENA .............................................................   4,34

11.- LAZAREVIĆ Predraga OLGA ........................................................   4,25

12.- MITROVIĆ Dejana IVA ..............................................................   3,89

13.- KIKANOVIĆ Željka VANJA .........................................................  3,83

14. - DAKULOVIĆ Dragana FILIP .....................................................   3,79

15.- MIĆANOVIĆ Gorana IRINA ........................................................  3,62

16.- PAVLOVIĆ Vladimira MARIJA ...................................................   3.62 – pripljena po drugoj želji

__________________________________________________________________

Napomena primljeni su svi kandidati od red.br.1 do 16.

 

Na odseku klavira ostalo je 2 slobodna mesta.

 

Harmonika:

1.- GLIGORIĆ Radenka FILIP .......................................................    4.70

2.- KRSMANOVIĆ Gorana STEFAN ....................................................    4,69

3.- MAJSTOROVIĆ Mladena MILAN ..................................................    4,67

4.- TODOROVIĆ Radovana MILICA ..................................................    4,65

5.- MITRIĆ Nikole VUKAŠIN .........................................................    4.37

6.- MILADINOVIĆ Vladimira MATIJA .............................................    4.09

7.- BIBERČIĆ Željka LUKA ..........................................................      4,33 – upisan po drugoj želji

8.- PETROVIĆ Branka JOVANA ......................................................      3.62 – upisana po drugoj želji

Napomena: primljeni su svi kandidati od red.br.1 do 8.

 

Na odseku harmonike ostalo je 4 slobodna mesta.

 

Solo pevanje:

1.- CVEJIĆ Milenka JELENA ........................................................... 4.88

2.- TANACKOVIĆ Mila TAMARA ....................................................... 4.86

Napomena primljeni su svi kandidati od red.br.1 do 2.

 

Na odseku solo pevanja ostala su 3 slobodna mesta.

 

VIOLINA:

1.- MARKOVIĆ Zlatana TIJANA .......................................................     5.00

2.- PANIĆ Siniše ANĐELA .............................................................    5.00

3.- PETROVIĆ Borka JEVROSIMA ......................................................    5.00

4.- SULJIĆ Dode ANDREA .................................................................    5.00

5.- NJEGOMIR Miroslava IVANA ........................................................   4.97

6.- RISTIĆ Rada IRINA..................................................................    4.93

7.- MITRIĆ Dejana LAZAR ...............................................................    4.87

8.- RADULOVIĆ Miroslava MARTINA .................................................... 4.69

9.- ALIMANOVIĆ Latifa AHMET ......................................................... 4.66

10.- GEORGIJEVIĆ Gorana KRISTINA .................................................   4.26

11.- TEŠIĆ Željka TIJANA ..............................................................   4.17

12.- GRBIĆ Miroslava MINA .............................................................   4.03

13.- MANDIĆ Vladimira ANĐELA .......................................................   4.02

14.- VASILJEVIĆ Uglješe ĐORĐE .......................................................   4.00

15.- JOVANOVIĆ Dragana DUBRAVKA ....................................................  3.91

__________________________________________________________________

Napomena: Primljeni su svi kandidati od red.br. 1 do 15.

 

16.- KOJIĆ Milana ANASTASIJA ....................................................    3.67

17.- PETROVIĆ Branka JOVANA ......................................................    3.62

18.- POPOVIĆ Milutina TAMARA .....................................................   3.51

___________________________________________________________________

Napomena: Kandidati pod red.br. 16, 17 i 18 su položili prijemni, ali nisu upisani u muzičku školu.

 

19.- POPOVIĆ Gorana MILICA .......................................................    3.15

20.- LUKIĆ Slaviše HELENA ...........................................................    3.07

21.- VASILJEVIĆ Branka ALEKSA ......................................................   2.80

____________________________________________________________________

Napomena: Kandidati pod red.br. 19, 20 i 21 nisu položili prijemni ispit.

 

Na odseku violine nije ostalo slobodnih mesta.

 

VIOLONČELO:

1.-  TUFEGDŽIĆ Mladena PETAR ..........................................................   4.64

2.-  MARKOVIĆ Ivana IVANA ............................................................  3.85 – upisana po drugoj želji

3.- ALIMPIĆ Predraga DAMJAN .....................................................     3.70 – upisan po drugoj želji

4.- ĐURIĆ Zorana MILICA ...........................................................      3.67 – upisana po drugoj želji

 

Na odseku violončela ostalo je 7 slobodnih mesta.

 

PRIPREMNI:

 

1.- JAKOVLJEVIĆ Zvonka ANĐELA ................................................       5.00

2.- JOVANOVIĆ Ivana LARA .......................................................       4.97

3.- STOJANOVIĆ Darka TIJANA .................................................        4.94

4.- MARTINOVIĆ Mirjane DUNJA ................................................        4.92

5.- STOJANOVIĆ Nade JELENA ...................................................       4.90

6.- TODOROVIĆ Aleksandra ANDREA .............................................      4.84

7.- KNEŽEVIĆ Novice SLAVKA .....................................................     4.81

8.- ĐURIĆ Slobodana JELENA .......................................................      4.75

9.- RAKIĆ Predraga NINA ..........................................................      4.57

10.- ARSENIĆ Vojislava IVANA .....................................................     4,51

11.- IKONIĆ Vladana JANA ..........................................................     4,37

12.- JAKOVLJEVIĆ Dragane ELENA ...................................................    4,27

13.- LAZAREVIĆ Milana IGOR .......................................................     4.21

14.- PETROVIĆ Nenada IVANA .......................................................    3.88

15. TOMIĆ Vesne NAĐA .................................................................    3.70

__________________________________________________________________

Napomena: Primljeni su svi kandidati od red. br.1 do 15.

16.- IVANOVIĆ Željko ŽELJANA ....................................................    3,63 – položila prijemni, ali nije upisana.

17. STANIĆ Predraga DIVNA .......................................................      3.40–nije položio

18. MIĆIĆ VUKAN ............................................................................      o d u s t a o

 

U pripremnom razredu nije ostalo slobodnih mesta.

 

                                                                                                D i r e k t o r

                                                                                                Mr Goran Pantić

 

Napomena: Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo da podnese žalbu na ispit.

             Žalba na ispit podnosi se direktoru Škole, u roku od 24 sata od saopštenja ocene sa ispita.